• Asystentka Stomatologiczna Tychy, Asystentka Stomatologiczna Sosnowiec, Asystentka stomatologiczna
  Zostań asystentką stomatologiczną!
  Trwa tylko 1 rok!
 • Asystentka Stomatologiczna Tychy, Asystentka Stomatologiczna Sosnowiec, Asystentka stomatologiczna
  Asystentką stomatologiczną
  możesz zostać w każdym wieku!
 • Asystentka Stomatologiczna Tychy, Asystentka Stomatologiczna Sosnowiec, Asystentka stomatologiczna
  Sprawdź nasze doskonałe zaplecze dydaktyczne
  oraz świetnie wyszkoloną kadrę!
 • Asystentka Stomatologiczna Tychy, Asystentka Stomatologiczna Sosnowiec, Asystentka stomatologiczna
  Asystentka stomatologiczna
  zawód poszukiwany w całej Unii Europejskiej!

Asystentka Stomatologiczna Trwa tylko 1 rok

Kształcimy z zawodzie poszukiwanym na rynku pracy
intratnym i gwarantującym zatrudnienie w kraju i za granicą

 • 01

  Asystentka uzyskuje uprawnienia do:

  • asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych zgodnie z procedurami, obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami,
  • porządkowania stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki w trakcie i po zabiegu stomatologicznym,
  • przygotowania pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazania zalecenia przed zabiegowe i po zabiegowe w formie ustnej i pisemnej.
 • 02

  Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w:

  • gabinetach dentystycznych publicznych zakładów stomatologicznych,
  • oddziałach chirurgii szczękowej,
  • prywatnych gabinetach stomatologicznych,
  • poradniach dentystycznych,
  • klinikach dentystycznych,
  • przyszkolnych gabinetach stomatologicznych.

Asystentka stomatologiczna zawód z przyszłością

Asystentka stomatologiczna Pomagaj innym

Co oferujemy?

Organizacja nauki

 • w tygodniu
 • weekendowo

Szkoła zapewnia

 • doskonałe warunki do nauki zawodu,
 • naukę w małych grupach,
 • praktyczne podejście do nauki zawodu, dużo ćwiczeń pod nadzorem lekarza stomatologa w gabinetach dentystycznych,
 • dodatkowe szkolenia i certyfikaty,
 • przyjazną atmosferę,
 • wysokowykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
 • bardzo dobre wyposażenie pracowni.

Wszystkie w/w warunki nauki i udogodnienia sprawiają, że nasi uczniowie uzyskują wszelkie kwalifikacje do otrzymania dyplomu państwowego w zawodzie asystentka stomatologiczna, a także stanowią niezastąpiony średni personel medyczny w wielu klinikach, gabinetach i przychodniach stomatologicznych.